สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

๑๐ ปี สู่ล้านสานฝันพ่อ

 

๑๐ ปี สู่ล้านสานฝันพ่อ


              เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย (DOU) จัดงาน ๑๐ ปี สู่ล้านสานฝันพ่อณ ห้องสัมมนา SPD7 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย เนื่องในโอกาสครบ ๑๐ ปี มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย โดยมีพระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ (M.D.; Ph.D.) อธิการบดีเป็นประธานเปิดงาน ในโอกาสนี้ผู้ร่วมงานได้รับฟังนโยบายทิศทางของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู่ฝันพ่อ และประกอบพิธีมุทิตาจิตเชิดชูเกียรติคณาจารย์มหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการเปิดตัวคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ