สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชพส.ประกวดสุนทรพจน์

 

ชพส.ประกวดสุนทรพจน์


             เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งที่ ๒ รอบชิงชนะเลิศ ทั้ง ๓ ภาษา คือ ภาษาไทย อังกฤษและจีน ในหัวข้อ “ศีลธรรมนำไทยก้าวไกลสู่อาเซียน” ณ สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)โดยความร่วมมือจากสถาบันภาษา มธ., โรงเรียนสอนการพูดจอมพล, สถาบันการพูดแบบการทูต, The BangkokToastmasters Clubs, สมาคมครูจีนแห่งประเทศไทย, มูลนิธิ๖๐ ปี ธรรมชัยฯ, องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และอีกหลายองค์กรภาคี