สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายสังฆทาน ๓๒๓ วัด ครั้งที่ ๙๖

 

พิธีถวายสังฆทาน ๓๒๓ วัด ครั้งที่ ๙๖


                เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับ ศูนย์กัลยาณมิตรหาดใหญ่สมาคม องค์กรภาครัฐและเอกชน จัดพิธีถวายสังฆทาน ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ ๙๖ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จังหวัดสงขลา กิจกรรมเริ่มด้วยพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในภาคสายเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ ๕๙ โดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค ๑๘ ไปเป็นประธานสงฆ์ ต่อด้วยพิธีถวายสังฆทาน ๓๒๓ วัด  ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์