สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์สมาธิทางสายกลาง อิโลอิโล เปิดสอนสมาธิประเทศฟิลิปปินส์

 

ศูนย์สมาธิทางสายกลาง อิโลอิโล เปิดสอนสมาธิประเทศฟิลิปปินส์


               เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ศูนย์สมาธิทางสายกลาง อิโลอิโล หรือ MMI (Iloilo) เปิดสอนสมาธิอย่างเป็นทางการครั้งแรก ณ โบสถ์ Divine Mercy ซึ่งเป็นโบสถ์ประจำหมู่บ้าน Puerto Real De Iloilo ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีชาวฟิลิปปินส์ในวัยต่าง ๆ เข้าร่วมนั่งสมาธิในครั้งนี้ด้วย หลังจากนั่งสมาธิด้วยกันแล้ว มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนั่งสมาธิแก่กันและกัน รวมทั้งยังได้ฟังเทศน์เรื่อง Swimology: The Science of a Happy Life หรือ “ศาสตร์แห่งการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข” อีกด้วย