สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบรรพชาสามเณรยุวชนรอบวัด ปีที่ ๕


     พิธีบรรพชาสามเณรยุวชนรอบวัด ปีที่ ๕

 

       เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท วัดพระธรรมกาย จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอบรมสามเณรยุวชนรอบวัดปีที่ ๕จำนวน ๕๙ รูป ณ อาคารแจ่มจันทร์ โดยมีผู้ไปร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้ฝึกฝนความมีวินัย เคารพ อดทน ฝึกสมาธิเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาและเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักพุทธวิธีสำหรับพิธีบรรพชาจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย โดยมีพระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นพระอุปัชฌาย์