สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีมอบผ้าไตรประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star

 

พิธีมอบผ้าไตรประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star


       เมื่อวันที่ ๔-๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ จำนวน ๔๖๙ โรงเรียน ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์ ซึ่งในปีนี้มีวัดที่รับกฐินเป็นจำนวน ๕๕๐ วัด กิจกรรมครั้งนี้มีคณะครูและนักเรียนเดินทางมาจากทั่วประเทศกว่า๑,๙๐๐ คน