สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

มูลนิธิธรรมกาย ร่วมยินดี ๒๗ ปี นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

 

มูลนิธิธรรมกาย ร่วมยินดี ๒๗ ปี นสพ.กรุงเทพธุรกิจ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายเดินทางไปมอบกระเช้า และสื่อธรรมะแก่หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เพื่อร่วมแสดง ความยินดีเนื่องในโอกาสครบ ๒๗ ปี โดยมีคุณเฉลา กาญจนา บรรณาธิการบริหาร เป็นผู้รับมอบ และกล่าวแสดง ความขอบคุณ โดยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและ ประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ของทางวัดพระธรรมกาย อาทิ โครงการธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ โครงการ อุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย เป็นต้น


          เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายเดินทางไปมอบกระเช้าและสื่อธรรมะแก่หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบ ๒๗ ปี โดยมีคุณเฉลากาญจนา บรรณาธิการบริหาร เป็นผู้รับมอบ และกล่าวแสดงความขอบคุณ โดยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ของทางวัดพระธรรมกาย อาทิโครงการธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย เป็นต้น