สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายช่วยภัยน้ำท่วม

วัดพระธรรมกายช่วยภัยน้ำท่วม


       เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มูลนิธิธรรมกายวัดพระธรรมกาย ร่วมกับโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย ส่งเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งปีนี้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างรุนแรง ทำให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างหนัก นอกจากนี้ยังนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยในจังหวัดต่าง ๆ อีกหลายจังหวัด เช่น ฉะเชิงเทรา นครนายก พระนครศรีอยุธยาศรีสะเกษ เป็นต้น