สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม หลักสูตรความดีสากล

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม หลักสูตรความดีสากล


          เมื่อวันที่ ๒๒-๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม หลักสูตร “ความดีสากล” (รุ่นที่ ๒) สำหรับครอบครัวนักสร้างบารมี เพื่อเรียนรู้และฝึกฝนปฏิบัติตนตามหลักความดีสากล ซึ่งหมายถึงการกระทำทางกาย วาจา และใจที่มนุษย์ทุกคนต่างยอมรับว่าเป็นความดี การอบรมจะจัดขึ้น๕ รุ่น โดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาวิริยคุณ(หลวงพ่อทัตตชีโว) แสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อ“ความดีสากล” ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐๘๙-๔๕๖-๒๕๗๓ และ ๐๘๑-๖๕๗-๐๘๓๗