สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ค่าย Inspiration Camp

ค่าย Inspiration Camp

 

          เมื่อวันที่ ๑๓-๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โครงการดวงตะวันสันติภาพ วัดพระธรรมกาย จัดค่าย InspirationCamp โดยเชิญคุณสิทธิชัย ผาบชมพู นักร้อง-นักแสดงมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “ใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรกับยุคปัจจุบัน” ซึ่งคุณสิทธิชัยให้ข้อคิดว่า ปัจจุบันที่ตนมีความสุขและใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทก็เพราะให้โอกาสตัวเองไปบวชที่วัดพระธรรมกาย ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมาก และตั้งแต่นั้นก็สั่งสมบุญมาโดยตลอด การจัดค่ายในครั้งนี้ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตแก่เยาวชนได้เป็นอย่างดี