สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กิจกรรม Open Dayประเทศอังกฤษ

กิจกรรม Open Dayประเทศอังกฤษ

 

         เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ วัดพระธรรมกายลอนดอนจัดกิจกรรม Open Day ขึ้น เพื่อให้ชาวท้องถิ่นได้ศึกษาธรรมะและฝึกนั่งสมาธิหลังจากที่พระอาจารย์สอนธรรมะและนำนั่งสมาธิแล้ว ทุกคนต่างรู้สึกประทับใจมาก และเมื่อมีโอกาสได้ชมบริเวณวัดที่สะอาดเรียบร้อย ได้รับการต้อนรับอย่างดี อีกทั้งยังมีคลาสสมาธิสำหรับเยาวชน ทำให้หลายคนตั้งใจจะกลับไปปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกายลอนดอนอีกในโอกาสต่อไป