สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีมุทิตาพระมหาเถระในทวีปยุโรปประเทศเยอรมนี

พิธีมุทิตาพระมหาเถระในทวีปยุโรปประเทศเยอรมนี

 

            เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ วัดพระธรรมกายบาวาเรียจัดพิธีมุทิตาพระมหาเถระและพระเถระครั้งแรกของยุโรปโดยมีคณะสงฆ์จากศูนย์สาขาวัดพระธรรมกายทั่วภาคพื้นทวีปยุโรปเดินทางไปร่วมพิธีมุทิตาสักการะคณะพระมหาเถระ ๕ รูป และพระเถระ ๒๐ รูป พิธีกรรมประกอบด้วยการถวายธูปเทียนแพและดอกไม้แด่ประธานสงฆ์ ตามด้วยตัวแทนคณะพระมหาเถรานุเถระกล่าวเปิดใจชีวิตการสร้างบารมีในต่างแดน จากนั้นตัวแทนสาธุชนขับเสภาสรรเสริญคุณธรรมในการสร้างบารมีของคณะสงฆ์ ปิดท้ายด้วยพิธีมอบของที่ระลึก