สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีเปิดสอบพระอภิธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖

พิธีเปิดสอบพระอภิธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖


       เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักเรียนพระอภิธรรม วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีเปิดสอบพระอภิธรรมศึกษาประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ ณห้องสัมมนา SPD7 สภาธรรมกายสากล โดยมีพระมหาสมเกียรติวรยโส หัวหน้าแผนกพระอภิธรรม วัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ สำหรับหลักสูตรพระอภิธรรมศึกษานั้นวัดพระธรรมกายเปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๒ ในปัจจุบันมีหลักสูตรพระอภิธรรมศึกษาทางไกลด้วยเพื่อความสะดวกแก่นักศึกษา ผู้สนใจสมัครเรียนติดต่อได้ที่โทร. ๐๒-๘๓๑-๒๒๒๖ หรือ ๐๘๗-๖๘๖-๘๓๗๒