สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะสงฆ์ กทม.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

คณะสงฆ์ กทม.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์


    เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะสงฆ์ในเขตการปกครองกรุงเทพมหานครร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีสมเด็จพระมหามุนีวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีในครั้งนี้ยังมีข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก