สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายสังฆทาน ๓๒๓ วัด ครั้งที่ ๙๗

พิธีถวายสังฆทาน ๓๒๓ วัด ครั้งที่ ๙๗


            เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มูลนิธิธรรมกายและองค์กรภาคีจัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัดใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ปีที่ ๙ พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ ๖ ครั้งที่ ๖๐ ที่วัดพุทธภูมิ อ.เมืองจ.ยะลา โดยมีพระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองเจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ จังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พิธีในครั้งนี้มีข้าราชการตำรวจ ทหาร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก