สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชวนนักเรียนไปต้อนรับพระธุดงค์

ชวนนักเรียนไปต้อนรับพระธุดงค์


             เมื่อวันที่ ๑๑-๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ทีมงานฟื้นฟูศีลธรรมโลก ลงพื้นที่เชิญชวนนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลาง เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมุทรสาครนครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สุพรรณบุรี และบางจังหวัดในภาคตะวันตก เข้าร่วมกิจกรรมโปรยกลีบดอกดาวรวยต้อนรับพระธุดงค์บนเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) เพื่อปลุกกระแสศีลธรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามกลับคืนสู่สังคมไทย และเสริมสร้างสิริมงคลรับพุทธศักราชใหม่ ๒๕๕๗