สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ถวายพระพุทธรูปประเทศบังคลาเทศ

ถวายพระพุทธรูปประเทศบังคลาเทศ


           เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ องค์การยุวพุทธ-ศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก โดย นพ.พรชัย พิญญพงษ์ และคณะเดินทางไปมอบถวายพระพุทธรูปแก่วัดเราจัน วิมาลานันทะมหาวิหารในจิตตะกอง บังคลาเทศ และวัดต่าง ๆ รวม ๔๐ องค์สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ชาวพุทธในบังคลาเทศเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ยังได้ทอดกฐิน ณ วัดเราจัน วิมาลานันทะ และวัดไมตรีนิกิตันวิหาร โดยมีสมเด็จพระสังฆราชของบังคลาเทศเป็นประธานในพิธี และมีชาวพุทธไปร่วมงานทอดกฐินวัดละกว่า ๑,๐๐๐ คน