สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จัดปฏิบัติธรรมให้กับกลุ่มกัลยาณมิตรเมืองโคบเล้นซ

จัดปฏิบัติธรรมให้กับกลุ่มกัลยาณมิตรเมืองโคบเล้นซ

 

วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ได้จัดปฏิบัติธรรมให้กับกลุ่มกัลยาณมิตรเมืองโคบเล้นซ