สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีเปิดปฐมนิเทศโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ ระดับชั้นเปรียญธรรมประโยค 6

พิธีเปิดปฐมนิเทศโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ ระดับชั้นเปรียญธรรมประโยค 6

 

สำนักเรียนวัดสร้อยทอง จัดพิธีเปิดปฐมนิเทศโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ ระดับชั้นเปรียญธรรมประโยค 6 ถึงเปรียญธรรมประโยค 9 โดยในปีนี้ได้รับความสนใจจากพระภิกษุสามเณรเข้ารับการอบรมกว่า 250 รูป