สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

แต่งตั้งพระราชเมธี ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค 8

แต่งตั้งพระราชเมธี ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค 8

 

   ณ หอประชุมอาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ได้มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งพระราชเมธี เลขานุการเจ้าคณะภาค 8 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค 8 ซึ่งการแต่งตั้งพระราชเมธี ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค 8 นั้นเป็นไปตามมติมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พุทธศักราช 2556