สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกสีมาอุโบสถ

พิธีปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกสีมาอุโบสถ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกสีมาอุโบสถ วัดภัทรสิทธาราม จังหวัดนครสวรรค์