สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีชำระหนี้สงฆ์

พิธีชำระหนี้สงฆ์

 

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีชำระหนี้สงฆ์ ก่อนที่พระอาจารย์วสุ ศิรินาโค จะได้แสดงธรรมเรื่อง “บุญที่ส่งผลทันตา” ว่าในการทำทานนั้น ผู้รับต้องปราศจากราคะ โทสะและโมหะ ส่วนผู้ให้นั้น ก่อนให้ต้องดีใจ ขณะให้ใจก็เลื่อมใส หลังให้ก็ปลื้มปีติตาม เมื่อครบองค์ประกอบนี้ บุญจะส่งผลทันตาเหมือนมหาเศรษฐีเมื่อครั้งพุทธกาล