สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองลานสะครูน่า

ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองลานสะครูน่า

วัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองลานสะครูน่า