สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง saint

ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง saint

วัดพุทธบอร์คโด ประเทศฝรั่งเศส ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง saint