สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ

รับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ

  พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือจำนวน 427 รูป เข้ารับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ จากผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช