สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร

ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ ประเทสเยอรมนี ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร