สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม

เปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม

 

  นายพนม ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวในการเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 7 “มหกรรมเชิดชูคุณธรรม ทักษะทางวิชาการ สามัญสามัคคี เพื่อถวายเป็นสังฆราชบูชา ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกว่า2,000 รูป/คน