สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พระธรรมจาริกกว่า 500 รูปได้มาประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

พระธรรมจาริกกว่า 500 รูปได้มาประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

 ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ได้จัดการประชุมปฐมนิเทศพระธรรมจากริก คือพระภิกษุผู้ที่หน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาบนดอยสูงในเขตจังหวัดภาคเหนือ จำนวน 304 อาศรม ทั่วภาคเหนือ โดยพระธรรมจาริกกว่า 500 รูปได้มาประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา นำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่ชาวเขาให้ได้มากที่สุด โดยพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค7 วัดปากน้ำภาษีเจริญ ได้เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศ ซึ่งในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้มอบตราตั้งพระครูฐานานุกรมในพระเทพกิตติเวที ได้แก่ 1.พระครูปลัดพิชัยนาท สิริจนฺโท 2. พระครูวินัยธร บุณยกร ปิยสีโล พร้อมทั้งได้มอบโล่ประกาศเกียติคุณให้กับหน่อยงานพระพุทธศาสนา หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และท่านเจ้าภาพ ที่ให้การสนับสนุนโครงการพระธรรมจาริกโดยตลอด รวมถึงธุดงคสถานล้านนา และกัลยาณมิตรด้วย