สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพพระพุทธวรญาณ (ทอง สุวณฺณสาโร ) เปรียญธรรม 6 ประโยค นักธรรมเอก

พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพพระพุทธวรญาณ (ทอง สุวณฺณสาโร ) เปรียญธรรม 6 ประโยค นักธรรมเอก

   ณ ศาลาร้อยปีปิยมหาราชอนุสรณ์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ได้มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพพระพุทธวรญาณ (ทอง สุวณฺณสาโร ) เปรียญธรรม 6 ประโยค นักธรรมเอก พุทธศาสตร์ดุฏดีบัณฑิต อดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตดุสิต สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่พระสังฆราช ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศล โดยพระสงฆ์ 10 รูปบังสุกุลปากโกฏิ และพระอภิธรรมจากวัดระฆัง โฆสิตวนารามสวดพระอภิธรรม จากนั้นเวลา 18.00 น.เป็นพิธีบำเพ็ญกุศลเช่นเดียวกัน โดยมีพระเทพกิตติเมธี รองเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลมีดังต่อไปนี้ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2557 เป็นพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ในพระบรมราชานุเคราะห์ วันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช 2557 พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ในพระบรมราชานุเคราห์ วันที่ 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ในพระบรมราชานุเคราะห์ และเปิดให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปรับเป็นเจ้าภาพได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2557 เป็นต้นไป