สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรเมืองมาร์เกต

ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรเมืองมาร์เกต

วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรเมืองมาร์เกต