สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ร่วมสอบบาลีสนามหลวงในระดับชั้นเปรียญธรรมประโยค 1-2 ประโยค 3 และ ประโยค 4

ร่วมสอบบาลีสนามหลวงในระดับชั้นเปรียญธรรมประโยค 1-2 ประโยค 3 และ ประโยค 4 

   เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นสนามสอบบาลีสนามหลวงประจำจังหวัดปทุมธานี พระภิกษุ สามเณรจากสำนักเรียนต่างๆในจังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมสอบบาลีสนามหลวงในระดับชั้นเปรียญธรรมประโยค 1-2 ประโยค 3 และ ประโยค 4 

จังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมสอบบาลีสนามหลวงในระดับชั้นเปรียญธรรมประโยค 1-2 ประโยค 3 และ ประโยค 4

จังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมสอบบาลีสนามหลวงในระดับชั้นเปรียญธรรมประโยค 1-2 ประโยค 3 และ ประโยค 4 

จังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมสอบบาลีสนามหลวงในระดับชั้นเปรียญธรรมประโยค 1-2 ประโยค 3 และ ประโยค 4

จังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมสอบบาลีสนามหลวงในระดับชั้นเปรียญธรรมประโยค 1-2 ประโยค 3 และ ประโยค 4 

จังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมสอบบาลีสนามหลวงในระดับชั้นเปรียญธรรมประโยค 1-2 ประโยค 3 และ ประโยค 4

จังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมสอบบาลีสนามหลวงในระดับชั้นเปรียญธรรมประโยค 1-2 ประโยค 3 และ ประโยค 4