สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร

ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร 

  ศูนย์ปฏิบัติธรรมไฮดี้แลนด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร โดยครั้งนี้ได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี มาเป็นเนื้อนาบุญ ซึ่งภายในงานมีคณะกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่น มาสั่งสมร่วมกันเป็นจำนวนมาก

 ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร

 ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร

 ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร

 ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร

 ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร

 ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร