สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปฏิบัติธรรมเบื้องต้นให้กับชาวสวีเดน และชาวไทยในประเทศประเทศสวีเดน

ปฏิบัติธรรมเบื้องต้นให้กับชาวสวีเดน และชาวไทยในประเทศประเทศสวีเดน 

   วัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน ได้จัดปฏิบัติธรรมเบื้องต้นให้กับชาวสวีเดน และชาวไทยในประเทศประเทศสวีเดน โดยมีเข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน 35 คน โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์วิชัย ปุณฺณธมฺโม เป็นพระวิทยากรแนะนำหลักการทำสมาธิภาวนาเบื้องต้น และองค์ประกอบที่สำคัญในการเจริญสมาธิภาวนา ให้ได้ผลตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่าย นอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาพุทธิธรรม (วีระ วีรนฺธโร) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบูโรส นำทุกท่านสวดมนต์และเจริญสมาธิภาวนา กลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ จากนั้นผู้เข้ารับการฝึกสมาธิได้แบ่งปันผลการปฏิบัติธรรม ซึ่งหลายท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี ได้รับความสงบ เบาสบายทั้งกายและใจ

 ประเทศสวีเดนมีเข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน 35 คน

 ประเทศสวีเดนมีเข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน 35 คน

 ประเทศสวีเดนมีเข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน 35 คน

 ประเทศสวีเดนมีเข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน 35 คน

 ประเทศสวีเดนมีเข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน 35 คน

 ประเทศสวีเดนมีเข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน 35 คน