สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปฏิบัติธรรม ณ ร้านอาหารสายน้ำ เมืองไฟร์ฮุง

ปฏิบัติธรรม ณ ร้านอาหารสายน้ำ เมืองไฟร์ฮุง

   วัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ได้จัดปฏิบัติธรรม ณ ร้านอาหารสายน้ำ เมืองไฟร์ฮุง ได้จัดพิธีทำบุญเปิดร้านใหม่และพิธีทอดผ้าป่า เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กิจการ คนงานและครอบครัว โดยได้นิมนต์รพระสงฆ์จากวัดพระธรรมกายบาวาเรีย มาเป็นเนื้อนาบุญ

 ประเทศเยอรมนี ได้จัดปฏิบัติธรรม ณ ร้านอาหารสายน้ำ เมืองไฟร์ฮุง

 ประเทศเยอรมนี ได้จัดปฏิบัติธรรม ณ ร้านอาหารสายน้ำ เมืองไฟร์ฮุง

 ประเทศเยอรมนี ได้จัดปฏิบัติธรรม ณ ร้านอาหารสายน้ำ เมืองไฟร์ฮุง

 ประเทศเยอรมนี ได้จัดปฏิบัติธรรม ณ ร้านอาหารสายน้ำ เมืองไฟร์ฮุง

 ประเทศเยอรมนี ได้จัดปฏิบัติธรรม ณ ร้านอาหารสายน้ำ เมืองไฟร์ฮุง

 ประเทศเยอรมนี ได้จัดปฏิบัติธรรม ณ ร้านอาหารสายน้ำ เมืองไฟร์ฮุง