สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบูชาข้าวพระ และพิธีสมโภชน์ดวงแก้วเห็นแล้วรวย

พิธีบูชาข้าวพระ และพิธีสมโภชน์ดวงแก้วเห็นแล้วรวย

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีสมโภชน์ดวงแก้วเห็นแล้วรวย

 ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีสมโภชน์ดวงแก้วเห็นแล้วรวย

 ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีสมโภชน์ดวงแก้วเห็นแล้วรวย

 ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีสมโภชน์ดวงแก้วเห็นแล้วรวย

 ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีสมโภชน์ดวงแก้วเห็นแล้วรวย

 ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีสมโภชน์ดวงแก้วเห็นแล้วรวย

 ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีสมโภชน์ดวงแก้วเห็นแล้วรวย