สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ถวายปัจจัยเพื่อซื้อที่ดินสร้างศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี

ถวายปัจจัยเพื่อซื้อที่ดินสร้างศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี

ณ อาศรมบัณฑิต วัดพระธรรมกาย ด๊อกเตอร์กฤษฎา จ่างใจมนต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนเจอร์กิฟ (ประเทศไทย) และกัลยาณมิตรทัศนีย์ จ่างใจมนต์ พร้อมครอบครัว พร้อมด้วยพนักงาน ได้ร่วมถวายปัจจัยเพื่อซื้อที่ดินสร้างศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี ในอุปถัมภ์พระราชภาวนาจารย์ แด่พระราชภาวนาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ซึ่งในโอกาสนี้ท่านได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับครอบครัวจ่างใจมนต์ ที่ได้ช่วยสนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนา มาอย่างตลอดต่อเนื่อง

 ด๊อกเตอร์กฤษฎา จ่างใจมนต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนเจอร์กิฟ (ประเทศไทย)

 ด๊อกเตอร์กฤษฎา จ่างใจมนต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนเจอร์กิฟ (ประเทศไทย) 

 ด๊อกเตอร์กฤษฎา จ่างใจมนต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนเจอร์กิฟ (ประเทศไทย)

 ด๊อกเตอร์กฤษฎา จ่างใจมนต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนเจอร์กิฟ (ประเทศไทย) 

 ด๊อกเตอร์กฤษฎา จ่างใจมนต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนเจอร์กิฟ (ประเทศไทย)

 ด๊อกเตอร์กฤษฎา จ่างใจมนต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนเจอร์กิฟ (ประเทศไทย)