สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่1 ประจำปีพุทธศักราช 2557

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่1 ประจำปีพุทธศักราช 2557

    ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่1 ประจำปีพุทธศักราช 2557 โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาด๊อกเตอร์สมชาย ฐานวุฑฺโฒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย เป็นประธานสงฆ์ 

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่1 ประจำปีพุทธศักราช 2557

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่1 ประจำปีพุทธศักราช 2557

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่1 ประจำปีพุทธศักราช 2557

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่1 ประจำปีพุทธศักราช 2557

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่1 ประจำปีพุทธศักราช 2557

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่1 ประจำปีพุทธศักราช 2557