สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายมหาสังฆทาน 99 วัด ครั้งที่4

พิธีถวายมหาสังฆทาน 99 วัด ครั้งที่4 

     ธุดงคสถานปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดพิธีถวายมหาสังฆทาน 99 วัด ครั้งที่4 และพิธีทอดผ้าป่าปักหลักพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย โดยได้รับความเมตตาจากพระครูรัตนวิจิตร เจ้าคณะอำเภอประจันตคาม เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายสมใจ พุทธเสนา ปลัดอำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวเปิดงาน ส่วนกัลยาณมิตรชนินทร์นุช หิรัญประสาทกุล และ ร้อยตำรวจเอกเล็ก หิรัญประสาทกุล เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายมหาสังฆทาน 99 วัด

 

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างสาธารณูปการ

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างสาธารณูปการ

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างสาธารณูปการ

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างสาธารณูปการ

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างสาธารณูปการ

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างสาธารณูปการ