สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างสาธารณูปการ

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างสาธารณูปการ

   ณ ศูนย์อบรมเยาวชนพนมสารคาม เพชรตะวัน จังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดย พระศุภชัย ภทฺรชโย ประธานศูนย์อบรมเยาวชนพนมสารคาม เพชรตะวัน ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างสาธารณูปการ โดยภายในงานมีคณะกัลยาณมิตรมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมาก และได้รับเกียรติจากกัลยาณมิตรสุพจนา นนทกาล เป็นประธานในพิธี 

 

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างสาธารณูปการ

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างสาธารณูปการ

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างสาธารณูปการ

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างสาธารณูปการ

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างสาธารณูปการ

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างสาธารณูปการ