สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

   พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญเพื่อจัดปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์