สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีปิดแผ่นทองเสาเข็มต้นแรกสถาปนาอาคารพระผู้ปราบมาร

พิธีปิดแผ่นทองเสาเข็มต้นแรกสถาปนาอาคารพระผู้ปราบมาร 

    วัดภาวนาปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีปิดแผ่นทองเสาเข็มต้นแรกสถาปนาอาคารพระผู้ปราบมาร และพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีปิดแผ่นทองเสาเข็มต้นแรกสถาปนาอาคารพระผู้ปราบมาร

 ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีปิดแผ่นทองเสาเข็มต้นแรกสถาปนาอาคารพระผู้ปราบมาร

 ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีปิดแผ่นทองเสาเข็มต้นแรกสถาปนาอาคารพระผู้ปราบมาร

 ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีปิดแผ่นทองเสาเข็มต้นแรกสถาปนาอาคารพระผู้ปราบมาร

 ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีปิดแผ่นทองเสาเข็มต้นแรกสถาปนาอาคารพระผู้ปราบมาร

 ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีปิดแผ่นทองเสาเข็มต้นแรกสถาปนาอาคารพระผู้ปราบมาร