สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ทัศนศึกษา ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี

ทัศนศึกษา ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี

     คณะนักเรียนและครูจากโรงเรียนเรอัลชูเล่ เค้าเฟอริ่ง ได้มาทัศนศึกษา ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี