สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีปฐมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเป็นพระแท้

พิธีปฐมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเป็นพระแท้

           ธรรมทายาทโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 42 โครงการ 1 ได้เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเป็นพระแท้

สำหรับโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 42 ประจำปี พุทธศักราช 2557 ทางวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดการอบรมขึ้น 2โครงการ ซึ่งโครงการที่ 1 ขณะนี้น้องๆ ได้เข้ามาเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นพระแท้และการอยู่ร่วมกัน โดยในวันที่ 22 มีนาคมนี้จะมีพิธีตัดปอยผมและปลงผม ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย ในเวลา 16.30 น. ส่วนพิธีบรรพชาและอุปสมบทจะมีพิธีในวันเสาร์ที่ 5 เมษายนนี้ และพิธีตักบาตรฉลองพระและสามเณรใหม่ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 13 เมษายนนี้ ส่วนโครงการ 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มีนาคมนี้

 

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 42

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 42

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 42

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 42

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 42

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 42