สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปรยรัตนชาติและพิธีตอกเสาเข็มต้นแรกอาคารพระผู้ปราบมาร

พิธีตอกเสาเข็มต้นแรกอาคารพระผู้ปราบมาร

    วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ จัดพิธีโปรยรัตนชาติและพิธีตอกเสาเข็มต้นแรกอาคารพระผู้ปราบมาร

 

 ประเทศอังกฤษ จัดพิธีโปรยรัตนชาติและพิธีตอกเสาเข็มต้นแรก

 ประเทศอังกฤษ จัดพิธีโปรยรัตนชาติและพิธีตอกเสาเข็มต้นแรก

 ประเทศอังกฤษ จัดพิธีโปรยรัตนชาติและพิธีตอกเสาเข็มต้นแรก

 ประเทศอังกฤษ จัดพิธีโปรยรัตนชาติและพิธีตอกเสาเข็มต้นแรก

 ประเทศอังกฤษ จัดพิธีโปรยรัตนชาติและพิธีตอกเสาเข็มต้นแรก

 ประเทศอังกฤษ จัดพิธีโปรยรัตนชาติและพิธีตอกเสาเข็มต้นแรก