สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไป

พิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไป

     วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไป

 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์

 ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์

 ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์

 ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์

 ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์

 ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์