สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตัดปอยผมและปลงผมธรรมทายาทในโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทภาคฤดูร้อน

พิธีตัดปอยผมและปลงผมธรรมทายาทในโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทภาคฤดูร้อน

         ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมธรรมทายาทในโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 42 ประจำปีพุทธศักราช 2557 จำนวน 200 คน

 

 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีตัดปอยผม

 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีตัดปอยผม

 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีตัดปอยผม

 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีตัดปอยผม

 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีตัดปอยผม

 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีตัดปอยผม