สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ตักบาตรพระ 3 แผ่นดิน

ตักบาตรพระ 3 แผ่นดิน 

           เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านามา ณ ถนนพหลโยธิน หน้าด่านศุลกากรแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงราย สมาคมพุทธศาสตร์ล้านนา วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับเครือข่ายชาวพุทธ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดตักบาตรพระ 3 แผ่นดิน ไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกว่า 10,000 รูป โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย พระเดชพระคุณพระรัตนรังษี (ครูบาแสงหล้า ธัมมะสิริ) เจ้าคณะอำเภอท่าขี้เหล็ก จังหวัดเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พระเดชพระคุณพระสาธุจันทริน จินนะธัมโม รองประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประธานสงฆ์ และนายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งการตักบาตรครั้งนี้พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง

 

ตักบาตรพระ 3 แผ่นดิน

ตักบาตรพระ 3 แผ่นดิน

ตักบาตรพระ 3 แผ่นดิน

ตักบาตรพระ 3 แผ่นดิน

ตักบาตรพระ 3 แผ่นดิน

ตักบาตรพระ 3 แผ่นดิน