สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ทอดผ้าป่าสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและเทฐานรากเสาเข็มศาลาปฏิบัติธรรม

ทอดผ้าป่าสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและเทฐานรากเสาเข็มศาลาปฏิบัติธรรม

ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและเทฐานรากเสาเข็มศาลาปฏิบัติธรรม โดยได้รับความเมตตาจากพระศรีรัตน์ โชติรตโน พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์

 

พิธีทอดผ้าป่าสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและเทฐานรากเสาเข็มศาลาปฏิบัติธรรม

พิธีทอดผ้าป่าสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและเทฐานรากเสาเข็มศาลาปฏิบัติธรรม

พิธีทอดผ้าป่าสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและเทฐานรากเสาเข็มศาลาปฏิบัติธรรม

พิธีทอดผ้าป่าสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและเทฐานรากเสาเข็มศาลาปฏิบัติธรรม

พิธีทอดผ้าป่าสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและเทฐานรากเสาเข็มศาลาปฏิบัติธรรม

พิธีทอดผ้าป่าสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและเทฐานรากเสาเข็มศาลาปฏิบัติธรรม