สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่าสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา

พิธีทอดผ้าป่าสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา

   คณะกัลยาณมิตรในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมาก ได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญในพิธีทอดผ้าป่าสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา

 

พิธีทอดผ้าป่าสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา

พิธีทอดผ้าป่าสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา

พิธีทอดผ้าป่าสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา

พิธีทอดผ้าป่าสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา

พิธีทอดผ้าป่าสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา

พิธีทอดผ้าป่าสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา