สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ทอดผ้าป่าสามเณรลูกแก้วรุ่นที่ 27

ทอดผ้าป่าสามเณรลูกแก้วรุ่นที่ 27

    ธุดงคสถานล้านนา จัดงานบุญทอดผ้าป่าสามเณรลูกแก้วรุ่นที่ 27 เพื่อสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรลูกแก้ว

 

จัดงานบุญทอดผ้าป่าสามเณรลูกแก้วรุ่นที่ 27 เพื่อสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรลูกแก้ว

จัดงานบุญทอดผ้าป่าสามเณรลูกแก้วรุ่นที่ 27 เพื่อสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรลูกแก้ว

จัดงานบุญทอดผ้าป่าสามเณรลูกแก้วรุ่นที่ 27 เพื่อสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรลูกแก้ว

จัดงานบุญทอดผ้าป่าสามเณรลูกแก้วรุ่นที่ 27 เพื่อสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรลูกแก้ว

จัดงานบุญทอดผ้าป่าสามเณรลูกแก้วรุ่นที่ 27 เพื่อสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรลูกแก้ว

จัดงานบุญทอดผ้าป่าสามเณรลูกแก้วรุ่นที่ 27 เพื่อสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรลูกแก้ว